Pracując bezpiecznie

Przepisy bhp, to nieodłączny element związany z każdą dziedziną pracy. Szczególnie ważny i istotny w zakładach produkcyjnych, w których pracujące maszyny mogą powodować występowanie specyficznych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Każda osoba, która przebywała na hali produkcyjnej, mogła zauważyć podesty przy obrabiarkach. To przedmioty również istotne i niezbędne dla bezpieczeństwa i ergonomii obsługujących maszyny. Z czasem, postępująca wiedza i doświadczenia (te niezbyt przyjemne również) powodują, że dziedzina bhp wciąż się rozwija i udoskonala, przynosząc coraz lepsze i bardziej bezpieczne rozwiązania wielu kwestii związanych z działaniem czynników szkodliwych i zagrożeniami na stanowiskach pracy. Należy mieć nadzieję, że w przyszłości uda się wyeliminować wszelkie wypadki przy pracy. Odpowiednio mądre pomysły, jeśli nawet nie wyeliminują wszystkich, potrafią w sposób zdecydowany ograniczyć. Stworzenie dobrych i bezpiecznych warunków pracy przekłada się również na efekty produkcji.

kluczowe słowa: Audyt wewnętrzny GHP, GMP, HACCP – poradnik praktyczny, Pomiary metodą Tegova, Przyczepka samochodowa WNP Suski, decyzja deklaratoryjna