Analiza finansowa, nazywana również analizą sprawozdań finansowych czy analiza finansów, odnosi się do oceny rentowności i stabilności biznesu lub projektu. Wykonywana jest przez profesjonalistów, którzy przygotowują raporty z wykorzystaniem wskaźników opierających się na informacjach zaczerpniętych bezpośrednio ze sprawozdań finansowych. Raporty te są zazwyczaj przedstawiane najwyższemu kierownictwu, jako jedna z baz w podejmowaniu decyzji biznesowych.
Analiza finansowa pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji jakimi jest na przykład kontynuacja lub zaprzestanie głównej działalności, wyeliminowanie nierentowych działań, nabycie niektórych materiałów do wytworzenia dane produktu. Decyzje te dotyczą także zakupu akcji lub negocjację kredytu, w celu zwiększenia swojego kapitału obrotowego. Bardzo ważnymi decyzjami podejmowanymi na podstawie analizy finansowej są decyzje dotyczące inwestowania kapitału lub pożyczek.
Analiza finansowa umożliwia świadome zarządzanie wyboru różnych alternatyw w prowadzeniu swojej działalności.