Właściciele firm zmagają się różnego rodzaju formalnościami. Odprowadzanie odpowiednich podatków, zmaganie się z aktualnymi przepisami prawa pracy, czy składkami na ubezpieczenie pracowników. W dość prosty sposób można pozbyć się znacznej części tych formalności, wystarczy nawiązać współpracę z biurem podatkowym.
Biuro podatkowe wykonuje w imieniu zleceniodawcy wszelkie czynności związane z rachunkowością danego podmiotu gospodarczego. Na mocy odpowiednich upoważnień biuro zobowiązuje się do kierowanie czynnościami rachunkowymi danej firmy. Może się do ograniczyć jedynie do sfery podatkowej, lecz znaczna większość biur oferuje znacznie bogatszy zakres usług. Oprócz odprowadzania podatków na rzecz państwa zajmują się również odprowadzaniem składek na rzecz ubezpieczenie społecznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy ubezpieczeń prywatnych. Biura jednocześnie zapewniają gwarancję najwyższej jakości wykonania tych usług. W razie wszelkich komplikacji, to na nie spadnie odpowiedzialność za rzetelne prowadzenie dokumentacji.