Biznes w naszych obecnych warunkach w Polsce jest prowadzony dzięki zmianom wprowadzonym w ustawie wilczka, jednak nie jest to idealne rozwiązanie jakie powinno być naszym celem. Ustawa wilczka wprowadzona w Polsce w latach 80-tych była jedną z najlepszych ustaw traktujących prawo gospodarcze w całej historii Polski. Obecnie nie posiadamy żadnych lepszych rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki i wolności gospodarczej niż niosła za sobą ustawa wilczka. W chwili obecnej sytuacja powoli ulega zmianie, jednak bardzo powoli, a możliwość rejestrowania działalności gospodarczej przez internet to w chwili obecnej kamień milowy w dążeniu do prawdziwej wolności gospodarczej. Polska aby się rozwijać musi jak najszybciej wprowadzić drastyczne zmiany mające na celu zwiększenie swobód dla swoich obywateli, dzięki temu będziemy mogli spokojnie rozwijać potencjał gospodarczy naszego kraju bez obaw że w każdej chwili przez nieudolność urzędników zostanie coś zniszczone w co włożyliśmy bardzo dużo pracy.