Błąd lekarski to nieumyślne działanie działanie na szkodę pacjenta przez osobę, która wykonuje zawód medyczny.

To zaniedbanie, lub zaniechanie może dotyczyć takich zawodów jak pielęgniarka, lekarz, dentysta czy położna.
Błędy lekarskie dzielą się na błędy opiniodawcze, decyzyjne, organizacyjne, wykonawcze. Wina wynika z lekkomyślności lub zaniedbania, a postępowanie jest niezgodne z powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej. Oznacza to, że niewykonane zostają jakieś badania, albo nie podaje się leków. W wyniku tych działań szkodę ponosi pacjent.
Odszkodowanie za błąd lekarski dochodzone jest na drodze postępowania sadowego lub administracyjnego. Są to koszty leków, sprzętu medycznego, a także zabiegów czy operacji, które zostały zapłacone z kieszeni pacjenta.
W skład odszkodowania można także wliczyć koszty przejazdów do szpitala, a także remont dostosowujący mieszkanie lub samochód do indywidualnych potrzeb.
To wszystkie wyliczenia należy przedstawić na podstawie faktur, rachunków itp.