Geologia Pirenejów

Pireneje są górami starszymi niż Alpy. Ich osady zostały po raz pierwszy zdeponowane w przybrzeżnych zbiornikach podczas epok paleozoicznych i mezozoicznych. Od 100 do 150 milionów lat temu, w okresie Dolnej Kredy, Zatokę Biskajską rozpędzono, spychając dzisiejszą Hiszpanię przeciwko Francji i stosując intensywny nacisk uciskowy na duże warstwy skał osadowych. Intensywna presja i podniesienie skorupy ziemskiej najpierw wpłynęło na wschodnią część i przesunęło się stopniowo do całego łańcucha, osiągając kulminację w eocenie.
Wschodnia część Pirenejów składa się głównie ze skał granitowych i gnejzowych, natomiast w części zachodniej szczyty granitowe są otoczone warstwami wapienia. Masywny i niezużyty charakter łańcucha wynika z obfitości granitu, który jest szczególnie odporny na erozję, a także słabego rozwoju glacjalnego.
Górne partie Pirenejów zawierają powierzchnie o płaskich reliefach tworzących peneplain. Ta peneplaina powstała nie wcześniej niż w czasach późnego miocenu. Prawdopodobnie uformował się na wysokości, ponieważ rozległa sedymentacja znacznie podniosła lokalny poziom bazy.

frazy kluczowe: Pireneje kolejka wąskotorowa, Pireneje orientalne, Pireneje w maju, Pireneje wyprawa, Pireneje z lotu ptaka, wyprawa w Pireneje