W dzisiejszym świecie, w którym dostęp do szeroko rozumianych inwestycji jest powszechny, terminy związane z inwestowaniem wkradają się do codziennych rozmów. Powiernictwo inwestycyjne jest to pojęcie odnoszące się do rynku nieruchomości. W momencie, w którym wykonawca nieruchomości dochodzi do wniosku, że nie ma czasu, wiedzy czy też doświadczenia, aby wybudować lub ukończyć daną nieruchomość, może poszukać powiernika, który ten czas, wiedzę i doświadczenie posiada. Wtedy mamy do czynienia z powiernictwem. Umowa z powiernikiem najczęściej przyjmuje formę umowy o dzieło. Suma wypłacana z tytułu takiej umowy, często określana jest jako z góry znany procent wartości całej inwestycji. Dzięki temu, wykonawca zastępczy z góry wie ile pieniędzy otrzyma za wykonaną pracę, dzięki czemu może ją wykonać odpowiednio. Inwestor pierwotny, sprawuje nadzór bezpośredni na powiernikiem, gdyż w jego interesie leży, aby prace były wykonane starannie. Powiernik inwestycyjny najczęściej wybierany jest w formie przetargu.