Sądowe zniesienie spadku w wielu sytuacjach jest mocno utrudnione. Wynika to z faktu, że przed sądem niejednokrotnie ciężko jest dojść spadkobiercom do porozumienia. Nie ma czemu się dziwić – na sali sądowej ciężko utrzymać emocje w ryzach. Dlatego wiele osób, które otrzymały spadek, decyduje się na przekazanie sprawy do mediacji. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie porozumienia w przedmiocie działu spadku. Jest to niezwykle istotne dla osób biorących udział w spadkobraniu w przypadku, gdy otrzymaną nieruchomość zamierzają sprzedać i rozdzielić między siebie uzyskane środki pieniężne. Kancelaria Notarialna Kraków pomoże nam w sporządzeniu umowy o dział spadku. Zachowanie formy aktu notarialnego w tym przypadku jest bardzo istotne, ponieważ w przypadku, gdy nie dokonujemy takiej czynności przed sądem, jest to jedyna możliwość wyjścia spadkobierców ze współwłasności. Każdy z nich rozporządzi swoim udziałem w ten sposób, że przekaże go jednemu z pozostałych spadkobierców, on sprzeda gospodarstwo i spłaci darczyńcę.