Zagadnienie związane z podatkiem dochodowym jest bardzo zawiłe bowiem nie jest ono takie samo dla każdego źródła uzyskiwanego dochodu. Każdy aspekt dochodowy należy przeanalizować w indywidualny sposób, dlatego powstaje coraz więcej firm specjalizujących się w rozliczaniu między innymi podatku dochodowego. Każde źródło dochodu – także to uzyskiwane za granicą podlega opodatkowaniu przez polskie prawo. W zależności od państwa, w którym osiągany został dochód do lokalnego urzędu skarbowego pracodawca odprowadza właściwe zeznanie podatkowe. W zeznaniu tym znajdują się informację odnośnie uzyskiwanego dochodu, wysokości opłacanych składek oraz wielkości opłaconego podatku dochodowego. Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy wiąże się ze wszystkimi wymienionymi wartościami. Po opłaceniu podatku z zagranicy i wypełnieniu zeznania w Polsce możemy ubiegać się o zwrot opłaconego podatku w zagranicznym urzędzie skarbowym. Należy jednak pamiętać, aby po otrzymaniu zwrotu podatku od zagranicznego urzędu skarbowego złożyć korektę dokumentów złożonych w Polskim US.