Trudno określić jednoznacznie wyższość badań jakościowych nad ilościowymi (lub odwrotnie). W zależności od tego, jaki cel badawczy przyświeca osobie podejmującej się organizacji i prowadzenia badań, wybierze ona inny sposób gromadzenia danych i ich interpretacji. W przypadku badań ilościowych (na przykład z użyciem metody sondażu diagnostycznego) otrzymujemy obraz statystyczny dużej grupy badanych, przy czym respondenci odpowiadają na ściśle określone pytania, bez możliwości wyjaśnienia, dopowiedzenia, pogłębienia odpowiedzi. Z kolei badania jakościowe pozwalają na bliższe przyjrzenie się konkretnemu badanemu przypadkowi. W sytuacji wyboru badań jakościowych zazwyczaj musimy liczyć się z mniejszą grupą badanych osób, lub większym wkładem pracy w gromadzenie danych. Na przykład wywiady pogłębione (IDI) wymagają osobistego spotkania badacza z osobą badaną i przeprowadzenia rozmowy w „cztery oczy”. W przeciwieństwie do badań sondażowych, gdzie przygotowujemy narzędzie, które respondent może wypełnić samodzielnie – a zatem może wypełniać wielu respondentów w jednym czasie – przy wywiadach badacz musi poświęcić odpowiednią ilość czasu jednej osobie. Dodatkowo materiał zebrany podczas wywiadów należy odpowiednio przygotować do analizy. Transkrypcje wywiadów IDI mogą być równie, a nawet bardziej czasochłonne niż kategoryzowanie i zliczanie setek odpowiedzi z ankiet. Niemniej jednak oba rodzaje badań są nieocenione przy poznawaniu określonych grup i zjawisk, zatem są bardzo cenione w dzisiejszych czasach zarówno przez środowiska uniwersyteckie, jak i marketingowe.