Analizy sprawozdań finansowych
1 vote, 5.00 avg. rating (96% score)

Przedstawia się, że analiza finansowa dotyczy kolejno następujących aspektów: analizy sprawozdań finansowych, jak i również ustalenie bądź ocenę przepływów pieniężnych czy analizę czynników kształtujących wskazywany wynik finansowy. Co za tym idzie można do nich zaliczyć swoiste ustalenie sytuacji finansowej co można zatem odnieść do szeroko pojętej płynności oraz zadłużenia. Jest tu również mowa o aktywności. Na uwagę zasługuje dość szeroko pojęta efektywność. Nakreśla się zatem, że analiza została więc zrealizowana głównie na podstawie określonych danych pod względem ilościowym czy obejmuje ocenę oraz interpretację dotyczącą wszelkich relacji między wielkościami ekonomicznymi czy zmianami w pewnym czasie wspomnianych wielkości oraz relacji między nimi. Wskazuje się również, że takim źródłem danych są w zdecydowanej większości przypadków wszelkie materiały ewidencyjne. Zalicza się do nich zatem sprawozdania finansowe i dane księgowe oraz wszelkie kalkulacje i wyniki poprzednich analiz.