Business intelligence
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Business intelligence – metody i narzędzia informatyczne służące do odkrywania, przechowywania i prezentowania informacji dotyczącej działalności firmy. Podstawowym zadaniem systemów tej klasy jest wprowadzanie i uporządkowanie raportowania strategicznego i operacyjnego, uproszczenie dostępu i zarządzania informacjami gromadzonymi w przedsiębiorstwie oraz wizualizacja pozwalająca zmienić zbiory danych w pożądane informacje. Wykorzystanie Business Intelligence pozwala zwiększyć zakres analiz i skrócić czas raportowania, ujednolicić informacje na poziomie całej organizacji oraz uprościć dostęp do danych, umożliwiając wdrożenie nowoczesnych technik zarządzania.
System Business Intelligence może gromadzić informacje ze wszystkich systemów informatycznych, które posiada firma jak i danych z otoczenia firmy we wspólnej wielowymiarowej bazie, zapewniając szybki dostęp do danych potrzebnych do przeprowadzania różnorodnych analiz, jednocześnie nie obciążając bazy transakcyjnej. Dane mogą być segregowane, analizowane i prezentowane w sposób ułatwiający ich obróbkę i interpretację umożliwjającą badanie kondycji firmy.
Właściwa analiza zdarzeń zachodzących w firmie w oparciu o bieżące i pewne informacje ułatwia skuteczne podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. W porównaniu do arkuszy kalkulacyjnych specjalistyczne systemy informatyczne (Business Intelligence) do controllingu zapewniają szybki dostęp do informacji, analizę wskaźników finansowych oraz trendów, a także zaawansowane możliwości raportowania. Umożliwiają zaawansowane planowanie i budżetowanie z zastosowaniem wielowymiarowej analizy danych, zapewniając optymalizację zarządzania.
Systemy Business Intelligence to kategoria aplikacji i technologii służąca gromadzeniu, analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają firmom podejmować optymalne decyzje biznesowe. Systemy te obejmują takie działania jak wsparcie procesu decyzyjnego, kwerendy i raportowanie, analizy online (OLAP), analizy statystyczne, prognozowanie i data mining.
Hurtownia danych to baza danych przystosowana do zadań Business Intelligence w organizacji. Jej zadanie polega na przekształcaniu, integracji i agregacji rozproszonych, niejednorodnych danych pochodzących z różnych systemów i aplikacji. Hurtownie danych zawierają informacje, które umożliwiają wnikliwe analizowanie działalności przedsiębiorstwa i jego wyników. Analiza wielkiej ilości danych gromadzonych w hurtowniach danych pozwala na identyfikację dotychczas niezauważalnych prawidłowości i powiązań. Ich zrozumienie i wykorzystanie pozwala na zwiększenie konkurencyjności prowadzonej działalności.