Ustawa budżetowa a 2011 rok
1 vote, 2.00 avg. rating (66% score)

Omawiając dochody budżetu państwa, które zostały ustalone w ustawie budżetowej na przełomie 2011 roku w wysokości przeszło 273.144,4 mln zł, zrealizowano zatem w kwocie 277.557,2 mln zł. Śmiało można rzec, że były one wyższe o nawet 4.412,8 mln zł, czyli o 1,6% od omawianej kwoty planowanej. Decydujący wpływ miała wpłata z tak zwanego zysku Narodowego Banku Polskiego, która była zdecydowanie wyższa od tej prognozowanej o niespełna 4.485,7 mln zł. Dokonując porównania z rokiem poprzednim dochody stały się wyższe o przeszło 27.254,4 mln zł, czyli o 10,9%. Zatem dochody budżetu pozwoliły na sfinansowanie, aż 91,7% wydatków budżetu państwa. Natomiast we wcześniejszych latach relacja ta wyniosła niespełna 84,9%. Należy zaznaczyć, że dochody budżetu osiągane na przełomie 2009?2011 roku w dziale pod nazwą Wymiar sprawiedliwości były dość stabilne. Dochody budżetu państwa w 2011 roku były wyższe o 1,6 procent od prognozowanych w ustawie budżetowej. Relacja dochodów budżetu państwa do PKB zwiększyła się do 18,2 procent, czyli o 0,5 pkt. procentowego w porównaniu z 2010 roku.