Grupowe negocjacje biznesowe

 

O ile rozmowa, która odbywa się pomiędzy dwoma osobami nie jest trudna, to negocjacje w grupie sprawiają pewien kłopot. Przede wszystkim, dlatego, że wiemy, że gdzie więcej osób, tam więcej opinii. Wiąże się to z dłuższym czasem negocjacji. Jeśli chociaż jedna osoba będzie uparcie obstawiała przy swojej racji, biorąc pod uwagę zdanie innych, ale nie chcąc zmienić swojego, negocjacji nie będą miały pozytywnego skutku. Decydując się na grupowe obrady, trzeba brać pod uwagę, że liczy się głos każdej jednostki. Aby negocjacje w grupie w ogóle mogły dojść do skutku, grupa potrzebuje lidera, czyli osoby, która będzie nadzorowała negocjacje. Lider nie może mieć postawy przeważającej, jeśli chodzi o głos, ponieważ w negocjacjach wszyscy musza być równie, a le chodzi o to, aby utrzymywał on porządek rozmowy, dbał o to, aby negocjacje odbywały się wraz z wyznaczonymi regułami przez osoby, od których wyszła propozycja negocjacji. Jeśli dwie grupy negocjują o coś, przeciw sobie, to konieczne będzie wyznaczenie lidera każdej grupy, ale zazwyczaj wystarcza jeden lider, który zwyczajnie będzie nadzorował porządek dialogu. Do osoby, która zostaje nazwana liderem należą obowiązki takie jak ustalenie miejsca i czasu negocjacji, poinformowanie o tym wszystkich, którzy będą uczestniczyć i zadbanie o komfort negocjacji. Oprócz tego lider nie ma określonego autorytetu, gdzie jego głos będzie mógł przeważać.