Rynek produktów finansowych jest bardzo bogaty. Dziś, zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi mogą sobie pozwolić na powzięcie kredytu, dzięki któremu sfinansują niezbędne na daną chwilę potrzeby. O ile zwykle kredyt dla osoby indywidualnej wiąże się z mniejszymi obostrzeniami i opiewa na nie tak znaczne kwoty pieniężne, o tyle kredyty przeznaczone dla przedsiębiorców to więcej warunków niezbędnych do spełnienia, jak i o wiele wyższe kwoty. Jedną z form finansowania dla przedsiębiorców są kredyty obrotowe. Ta forma kredytu bankowego pozwala na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Uzyskane w placówce bankowej finanse pozwalają na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Mogą pokryć między innymi część kosztów związanych z zatrudnianiem personelu czy też zakupem drobnego sprzętu wyposażenia. Kredyty obrotowe mogą stanowić korzystne rozwiązanie dla firm, które bez udziału gotówki zachowują płynny przepływ finansów firmie. Wykorzystywane w tym celu pieniądze pozostają zamrożone, na przykład w należnościach od dłużników. Klasyfikacja kredytów zalicza kredyty obrotowe do zobowiązań krótkoterminowych. Zwykle udzielane są one na czas krótszy niż rok, przy czym istnieje także możliwość udzielenia ich na dłuższy czas. Są to na przykład kredyty na zapasy sezonowe, które finansują działalność eksploatacyjną w dłuższym okresie.