Linia kredytowa stanowi produkt finansowy, który pozwala na finansowanie działalności klientów. Polega on na udostępnianiu przez bank możliwości zadłużania się przez kredytobiorcę. Wysokość linii kredytowej zostaje ustalona w zawartej umowie i można z tej formy finansowania korzystać w dowolnym czasie, do wyznaczonej jej wysokości. Jest to produkt, który może być wielokrotnie spłacany oraz ponownie wypłacany. Za tą formą finansowania przemawia szybki dostęp do pieniędzy, co dla klientów stanowi największą zaletę. Linia kredytowa działa na zasadach uprzednio wymienionych, w jej podstawowej formie. Może również przybrać formę umowy generalnej dotyczącej finansowania. Dzięki tej opcji to klient wybiera, w jakiej formie otrzyma dofinansowanie. Wybiera z palety produktów, które w swojej ofercie posiada dany bank, a może to być na przykład kredyt obrotowy, kredyt w rachunku bieżącym, gwarancja bankowa bądź też akredytyw. Linia kredytowa, na którą decyduje się klient obwarowana jest dwoma komponentami generującymi koszty. Pierwszy z nich to odsetki, które płacone są od wykorzystanej kwoty zadłużenia, natomiast drugi stanowi opłata za gotowość banku do wypłaty. Zwykle ustalana jest jako procent udostępnionego limitu. Dodatkowo klient może ponieść koszty związane z prowizją za przyznanie lub też odnowienie linii.