Handel z całym światem

W dzisiejszych czasach granice pomiędzy państwami zaczynają tracić na znaczeniu. Szczególnie można to zaobserwować na rynku towarów konsumpcyjnych. Największymi bowiem graczami na nim są międzynarodowe koncerny produkujące różnego rodzaju dobra na rynki wielu państw na całym świecie.

W dobie globalizacji nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wyprodukowane w Polsce towary sprzedawane były w Azji czy w Ameryce Północnej. Wystarczy tylko żeby nasz kraj miał podpisaną umowę handlową z krajami na innych kontynentach i już możemy organizować wielomilionowe transakcje. W związku z tym, pojawiła się nowa nauka, czyli ekonomia globalna, która opisuje zjawiska związane z działaniem globalnych koncernów i ich wpływ na gospodarki danych państw. Warto podkreślić, że światowemu przepływowi towarów towarzyszy, także przepływ kapitału oraz wykwalifikowanej siły roboczej. Powstanie globalnej gospodarki napędza rozwój państw na całym świecie. Zwiększa także konkurencyjność i przez to wpływa na obniżenie cen dóbr i usług.