Windykacja należności

Każdy, kto zajmuje się działalnością gospodarczą może spotkać się z koniecznością odzyskiwania długów od kontrahentów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to sprawa łatwa, warto jednak podjąć kroki, by odzyskać swoje pieniądze.
Odzyskiwanie długów może przebiegać na różne sposoby. Jednym z nich, od którego warto zacząć, jest windykacja należności polubowna. Polega ona na nakłonieniu dłużnika do zawarcia ugody i dobrowolnej spłaty należności. Wiąże się z podejmowaniem prób kontaktu z nim i negocjacjami, ale także z poinformowaniem go o zamiarze podjęcia kolejnych kroków. Ten sposób rozwiązania problemu sprawi, że nie stracimy poprawnych relacji z dłużnikiem, co wpłynie na możliwość kontynuowania współpracy.
Innym bardziej radykalnym sposobem jest windykacja sądowo-egzekucyjna. Polega ona na złożeniu pozwu do sądu znajdującego się w miejscu zamieszkania lub siedzibie dłużnika, bądź do e-Sądu. W efekcie sąd wydaje wyrok nakazujący dłużnikowi spłatę długu. Jeżeli jednak nie przynosi to spodziewanego rezultatu, kierujemy sprawę do kancelarii komorniczej, która rozpocznie postępowanie egzekucyjne.
Warto dodać, że w porównaniu z windykacją polubowną, ten drugi sposób jest skuteczniejszy, choć na pewno droższy i niosący ze sobą ryzyko utraty kontrahenta.
Można też zlecić windykację długów kancelarii prawnej.
Jednak na większą uwagę zasługuje windykacja samodzielna online, polegająca na odzyskiwaniu należności na własną rękę przy pomocy internetowych platform windykacyjnych. Możliwe jest to dzięki profesjonalnym programom udostępniającym wszelkie niezbędne narzędzia.