Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Młodzi przedsiębiorcy, studenci którzy myślą o rozpoczęciu własnego biznesu mogą uzyskać wsparcie merytoryczne oraz możliwość działania korzystając z osobowości prawnej inkubatora. Podstawowymi formami wsparcia dla młodych biznesmenów jest prowadzenie księgowości w ramach AIP, korzystanie z porad prawnych, brak konieczności rejestracji działalności gospodarczej, które wiążą się z kosztami oraz pochłania czas (uzyskanie numeru REGON, NIP, wpis do KRS), brak konieczności rejestracji w ZUS oraz odprowadzania składek. Inkubatory przedsiębiorczości oferują również swoje biura – co znacznie obniża koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dodatkowo młodzi businessmani mogą skorzystać z szerokiej oferty szkoleń i warsztatów praktycznych. Taka forma współpracy oferowana jest przez 24 miesiące, dzięki czemu firma może zaistnieć na rynku oraz zebrać fundusze do już samodzielnego funkcjonowania w gospodarce. Przedsiębiorcy mogą też w każdej chwili rozwiązać umowę bez negatywnych konsekwencji finansowych.