Każdy z przedsiębiorców zmaga się z problemami finansowymi. Zawsze znajduje się jakaś potrzeba, na którą aktualnie brak gotówki. I to właśnie w takich sytuacjach banki oferują firmom rozmaite produkty finansowe, dzięki którym można zachować płynność finansową, dokonać inwestycji, czy też sfinansować bieżące potrzeby firmowe. Jedną z opcji jest linia kredytowa. Dzięki niej przedsiębiorcy zyskują dostęp do gotówki w formie udzielonej możliwości zadłużania. Limit ustalany jest na określoną kwotę i zapisany zostaje w umowie. Jedną z cech linii kredytowej jest możliwość wielokrotnego wykorzystania środków, które zostały nam przyznane przez bank. Oczywiście nie obejdzie się bez poniesienia pewnych kosztów i w tym wypadku przedsiębiorcy muszą się liczyć z dwoma rodzajami opłat. Przede wszystkim jest to prowizja, ale pobierana wyłącznie od takiej wysokości środków finansowych, jakie zostały wykorzystane. Natomiast druga kwota niezbędna do uiszczenia, to opłata za gotowość banku do wypłaty przyznanych środków. W związku z charakterem tego produktu finansowego przedsiębiorca powinien zasięgnąć porady bądź też samodzielnie, dokładnie przeanalizować, jakie rozwiązanie będzie dla niego najkorzystniejszym.