Dodatkowa gotówka, z której można skorzystać w każdej chwili marzy się praktycznie każdemu z nas. Zarówno klientom indywidualnym, jak i klientom biznesowym. Na rynku znajdziemy szereg produktów finansowych, z których warto skorzystać. Na początek jednak należy dobrze rozważyć, z czym wiąże się każdy z nich. Jakie daje możliwości, z jakimi kosztami dodatkowymi przyjdzie się nam zmierzyć, a także na ile będzie można sobie pozwolić i przede wszystkim, czy poradzimy sobie ze spłatą zaciągniętego zobowiązania. W przypadku przedsiębiorstw sprawa jest o tyle priorytetowa, że w grę wchodzą znacznie większe sumy pieniędzy, choć nie musi tak być. Na swobodny, a także szybki dostęp do gotówki pozwala produkt finansowy, jakim jest linia kredytowa. W zależności od zawartej umowy, klient biznesowy może zdecydować się na jej odnawialny lub nieodnawialny charakter. Ponadto decyduje również o formie, jaką przyjmuje. Linia kredytowa może mieć postać finansowania, jako kredyt obrotowy, gwarancja bankowa, akredytywa czy też kredyt na rachunku bieżącym. Każda z tych form cechuje się inną formą rozwiązania, dlatego ważne jest, by precyzyjnie rozważyć, które z dostępnych rozwiązań będzie najkorzystniejszym dla firmy.