Finanse każdego kraju są bardzo istotnym czynnikiem determinującym jego pozycję na świecie. Jeśli rynki finansowe nie są stabilne, gospodarka nie rośnie, a bezrobocie rośnie, mamy do czynienia z kryzysem. Państwa różnie podchodzą do kwestii finansów. Z jednej strony niektóre kraje pozwalają sobie na wydawanie znacznie większej ilości pieniędzy, niż są w stanie zebrać w podatkach. Jednym słowem zadłużają się, by sprostać oczekiwaniom socjalnym i inwestycyjnym. Kraje te zadłużają się na rynkach finansowych w jeden sposób – poprzez emisję obligacji. Czym są obligacje skarbu państwa? Obligacje jest to zobowiązanie, które dane państwo obiecuje uregulować w pewnym okresie czasu. Inwestor, który decyduje się na zakup owych obligacji, po danym okresie czasu otrzyma z powrotem kwotę, za którą wykupił obligacje plus odsetki od kwoty. Jest to bardzo korzystne lokowanie pieniędzy, gdyż państwa niezmiernie rzadko bankrutują, choć trzeba pamiętać, że finanse państwa to nie dług instytucji, a wszystkich jego mieszkańców.