Wedle definicji kredyt hipoteczny stanowi długoterminowy kredyt bankowy bazujący na zabezpieczeniu, jakie stanowi hipoteka. Zostaje ona ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego bądź prawie własności nieruchomości. Najczęściej kredyt hipoteczny jest udzielany celem zakupu określonej nieruchomości. W przypadku, gdy w grę wchodzi zakup inwestycji budowlanej, mówi się o kredycie budowlano-hipotecznym. Hipoteka to nie jedyne zabezpieczenie dla kredytu hipotecznego. Kredytobiorca poręcza poprzez swój obecny, jak i przyszły majątek, a także analogicznie poprzez aktualnie posiadane, jak i przyszłe dochody. Górna granica roszczeń banku ustalana jest na podstawie wartości hipoteki. Może się ona zmieniać, jeśli kredyty waloryzowane są kursem waluty, choć zgodnie z polskim prawem kredyty walutowe nie istnieją. Dopóki hipoteka nie zostanie ustanowiona, ustala się tymczasowe zabezpieczenie. Przeważnie takowymi formami są ubezpieczenie kredytu, weksel bądź poręczenie, także blokada środków na koncie w formie na przykład lokat, jak i poręczenie przez osobę trzecią, która posiada zdolność kredytową.