Każdy przedsiębiorca marzy o tym, by wszystkie swoje wydatki oraz inwestycje móc finansować z własnych środków. Niestety w praktyce często jest to nierealne. Z pomocą przedsiębiorcom przychodzą różne formy finansowania, w tym na przykład kredyt inwestycyjny. Wymagany jest wkład w określonej wysokości, by go udzielić, co daje zabezpieczenie dla banku i pomniejsza jego ryzyko. Jeśli w grę wchodzą natomiast znacznie większe przedsięwzięcia, jak i wyższe kwoty kredytów inwestycyjnych, udziela się ich w formie kredytów konsorcjalnych. Jest to kredyt udzielany przez grupę banków. Taka forma pozwala zabezpieczyć długoterminowe finansowanie inwestycji. Sprawdza się także w przypadku chęci zakupu firm bądź też refinansowania zadłużenia. Jest to rozwiązanie mające swoje zastosowanie przy wysokokapitałowych inwestycjach, kiedy jest to zbyt ryzykowne dla jednego kredytodawcy, jak i przekracza jego możliwości. Kredyty konsorcjalne dzieli się na odnawialne oraz nieodnawialne. Udziela się ich w dwóch trybach. Pierwszy z nich to tryb scentralizowany, natomiast drugim trybem udzielania kredytu konsorcjalnego jest zdecentralizowanie kredytowania.