Pośród szerokiej gamy produktów finansowych, które klientom indywidualnym, jak i firmowym oferują placówki bankowe, jak i instytucje pozabankowe, można znaleźć między innymi kredyt inwestycyjny. Czym dokładnie jest? To produkt bankowy, który daje możliwość kredytobiorcy zrealizować przedsięwzięcia celem odtworzenia, modernizacji bądź powiększenia wartości majątku trwałego. Można tu również mówić o zakupie wartości niematerialnych, a także prawnych, jak i o nabyciu udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych. Kredytobiorca, który stara się o kredyt inwestycyjny musi przejść pomyślnie weryfikację bankową. Polega ona na analizie ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Produkt w postaci kredytu inwestycyjnego jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy posiadają wkład własny w określonej wysokości. Dzięki temu bank redukuje ryzyko związane z udzieleniem takiej formy kredytowania. Jeśli w grę wchodzą zdecydowanie większe kredyty inwestycyjne, najczęściej udziela się tak zwanych kredytów konsorcjalnych, czyli udzielanych kredytobiorcy przez grupę banków.