Istota negocjacji w biznesie

 

Co jest najważniejsze w negocjacji? Przede wszystkim negocjacja jest rozmową między stronami, z której każda chce coś uzyskać. Rozmowa ta ma na celu poszukiwaniu dobrego wyjścia sytuacji tak, aby żadna ze stron nie była stratna. Przydaje się to podczas rozmów dotyczących realizacji dużego projektu, gdzie przedstawiciel firmy podejmującej się zlecenia musi dokładnie określić warunki, na jakich zależy filmie, a osoba, która to zlecenie nadaje, powinna negocjować warunki umowy nie tylko korzystne dla siebie, ale też dla wykonawcy. Każda ze stron musi coś zyskać, żadna nie może być pokrzywdzona w procesie negocjacji. Oczywiście, w negocjacjach trzeba wziąć pod uwagę także straty, które mogą nasta; pić. Wtedy trzeba porozumieć się, co do ewentualnych strat, jakie może przynieść projekt każdej ze stron i jak zostanie ten problem rozwiązany, ale tak, aby żadna ze stron nie była przez to poszkodowana. Oczywiście, osoby, które podchodzą do negocjacji nie mogą być osobami przypadkowymi ważna jest tutaj kwestia zaufania. Jeśli osoby, które podchodzą do negocjacji nie mają do siebie zaufania, trudno będzie im wypracować jakimkolwiek zgodę, ponieważ każdej ze stron będzie się wydawało, że ta druga strona chce ich oszukać, a nie stawia to żadnej ze stron w odpowiednim świetle i wtedy negocjacje tracą swój sens.