Każdy kto decyduje się na powzięcie kredytu odnawialnego musi podpisać stosowną umowę z bankiem, a także przedstawić zaświadczenie potwierdzające aktualnie osiągane dochody. Zwykle z kredytu odnawialnego można korzystać już w ciągu kilku dni od podpisania umowy. Przyznany kredyt przeważnie opiewa na kwotę kilkukrotnie wyższą niż nasze dochody. Umowa najczęściej zawierana jest na czas roku, a po upływie tego terminu już bez osobistego stawiennictwa w banku, umowa jest przedłużana, o ile na koncie znajdują się środki niezbędne do opłaty prowizji, a kredytobiorca wykazał się korzystaniem z kredytu zgodnie z regulaminem. Osobiście musimy się stawić w banku, jeśli chcemy zrezygnować z uprzednio podpisanej umowy. Decydując się na tę formę dodatkowego finansowania, we własnym zakresie regulujemy korzystanie z przyznanego nam limitu. Niemała część klientów decyduje się na kredyt odnawialny, ale dostępne finanse pozostawia na ?czarną godzinę?, a na co dzień nie korzysta z tej możliwości. Generalnie, zarówno liczbę wypłat, ich wysokość (maksymalnie do określonego odgórnie limitu), częstotliwość korzystania, jak i cel, na który zostają wykorzystane pieniądze, określają sami kredytobiorcy.