Regulamin dotyczący przyznawania kredytu odnawialnego, jak i korzystania z niego, jest w każdym banku ustalany indywidualnie. Można jednak mówić o ogólnych zasadach, które obowiązują jednakowo każdego z klientów, niezależnie od wybranej placówki bankowej oraz dostępnej oferty. O kredyt odnawialny mogą się starać klienci indywidualni, którzy na stałe mieszkają w Polsce i posiadają obywatelstwo polskie. Także mają do niego prawo klienci indywidualni będący obywatelami innych państw, przy czym pracujący u pracodawców mających swoje siedziby w kraju. Również w wypadku, gdy została im przyznana renta, emerytura bądź stypendium. Inne warunki, które muszą spełnić potencjalni kredytobiorcy to posiadanie zdolności kredytowej, posiadanie konta osobistego, na którym regularnie pojawiają się wpływy lub też rachunek zasilany jest wynagrodzeniem, emeryturą, a także rentą. Do tego potencjalny klient nie może mieć na swoim koncie historii opiewającej na niedopuszczalne saldo debetowe. Możliwe jest nadto udzielenie kredytu odnawialnego wobec konta wspólnego, jak i przeniesienie tej formy finansowania do innego banku wraz z historią rachunku. A w tym ostatnim wypadku banki potrafią kusić większymi limitami kredytu, by tylko pozyskać klienta.