Każda forma pozyskiwania dodatkowych finansów wiąże się z pewnymi kosztami. Jeśli rozważamy powzięcie kredytu odnawialnego, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim oprocentowanie. W zależności od banków będzie ono wynosiło od kilku, do nawet kilkunastu procent. Warto jednak pamiętać o tym, że kredyt odnawialny generalnie jest tańszy pod względem oprocentowania od debetu w koncie, jak i od kredytów konsumpcyjnych. Inne koszty, które trzeba uwzględnić to prowizja związana z rozpatrzeniem wniosku, przygotowaniem umowy, jak i jej zawarciem. Przeważnie jest to koszt wysokości do 1% kwoty przyznanego kredytu. Podwyższenie, jak i odnowienie limitu kredytu to także dodatkowy koszt w formie prowizji, który jest ustalany proporcjonalnie do kwoty prolongowanego kredytu. Nie inaczej rzecz się ma w przypadku, gdy chcemy przedłużyć termin spłaty. Ostatnia opłata, która w zależności od banku może być pobierana, choć nie musi, to jego zabezpieczenie, na przykład gdy w grę wchodzi weksel. Przyjdzie nam mierzyć się zatem z kilkoma opłatami niezbędnymi do uiszczenia, jednakże są one niższe, aniżeli w przypadku innych form finansowania.