Każdy bank ustala indywidualnie zasady, wedle których przyznawany jest kredy odnawialny, a także w jakiej wysokości. Przeważnie jednak są to kwoty opiewające na 6-8krotność wpływów pojawiających się co miesiąc na koncie kredytobiorcy. Na najniższy limit kredytu odnawialnego mogą liczyć ci klienci, których historia rachunku jest dość krótka, przy czym w każdej chwili, każdy klient, może składać wniosek o podwyższenie ów limitu. Niekiedy udaje się uzyskać kwoty nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Moment, od którego liczy się okres trwania umowy też jest zależny od ustaleń z bankiem. Część z banków zaczyna liczyć okres trwania umowy od momentu jej podpisania, inne natomiast, od momentu kiedy dojdzie do pierwszego skorzystania z przyznanego kredytu odnawialnego. Jeśli zależy nam na korzystaniu z dostępnego limitu w określonym celu i poszukujemy najbardziej korzystnej oferty, warto zapoznać się z tym, co mają do zaproponowania różne placówki bankowe. Trzeba jednak dobrze rozważyć wszystkie za i przeciw takiej formy finansowania, ponieważ niezdyscyplinowane osoby bardzo łatwo wpadną w pułapkę życia ?na minus?, co może pociągnąć za sobą nawet poważne konsekwencje, nie tylko finansowe.