Kredyt odnawialny inaczej nazywany kredytem rewolwingowym, stanowi typ kredytu obrotowego. Dzięki takiej formie finansowania możemy ponownie korzystać z kredytu, gdy zostanie on spłacony w części lub całości. Ponowne korzystanie z kredytu obowiązuje przez cały czas trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca może praktycznie dowolną ilość razy korzystać z przyznanego mu limitu, jednak tylko do momentu całkowitego wygaśnięcia zawartej umowy. Każda spłacona kwota przez kredytobiorcę powoduje, że przyznany mu limit do wykorzystania, wzrasta o ów kwotę. Ta forma finansowania klasyfikuje się do kredytów przyznawanych na krótki czas. Jednym z przykładów kredytu odnawialnego jest karta kredytowa. Operacje wykonywane z jej wykorzystaniem są rozliczane w ramach przyznanego kredytobiorcy limitu. Kredytobiorca nie musi posiadać rachunku płatniczego u wydawcy, bowiem co miesiąc dostaje bieżące zestawienie, przy czym musi się liczyć z wyższym oprocentowaniem, aniżeli w przypadku linii kredytowych, które przyznawane są do rachunków bieżących lub oszczędnościowo-rozliczeniowych. Odsetki od kredytu nie obowiązują tylko w wypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym kredytobiorca dokona spłaty zadłużenia w 100%.