Lokaty inwestycyjne sposobem na niskie stopy procentowe?

Każda lokata inwestycyjna składa się z dwóch części. Najważniejsza jest ta, która zapewnia bezpieczeństwo zainwestowanych przez nas pieniędzy. Zazwyczaj pieniądze inwestowane są w obligacje zero-kuponowe – czyli jeśli inwestujemy 1000zł, to z tego na przykład 960 złotych przeznaczane jest na zakup obligacji, która na koniec czasu trwania lokaty inwestycyjnej przyniesie nam 1000zł, czyli wartość identyczną z ta, którą zainwestowaliśmy.
Wysokie zyski

Pozostała część pieniędzy (dla potrzeb tego przykładu będzie to 40 złotych) osoby zarządzające inwestycjami przeznaczają na zakup ryzykownych instrumentów finansowych, które jednocześnie są w stanie zapewnić nam bardzo wysokie zyski w przypadku spełnienia się określonych warunków rynkowych. Zazwyczaj są to kontrakty terminowe lub różnego rodzaju opcje, które dają wysokie zyski jeśli trafią w ustalone wcześniej warunki. Oznacza to, że jeśli założeniem lokaty jest najwyższy zysk wtedy, gdy cena złota spadnie poniżej 1500 dolarów za uncję, to gdy rynkowy poziom cen spadnie poniżej 1500 dolarów, zyski z lokaty strukturyzowanej będą najwyższe.
Realia rynkowe

Rzeczywistość nie jest jednak tak różowa, jak ta przedstawiana w reklamach produktów tego typu. Zgodnie z podawanymi do powszechnej wiadomości informacjami, w naszym kraju jedynie co trzecia lokata inwestycyjna przynosi dochody wyższe, niż tradycyjne lokaty bankowe. Jak się jednak okazuje, w wielu przypadkach zyski te są dwucyfrowe. Oznacza to, że co prawda istnieje 2/3 szans na to, że zyski będą niższe niż na lokacie terminowej, jeśli jednak uda nam się zainwestować w lokaty które odniosą sukces rynkowy, to nasze zyski będą dużo większe.