Problemy z płynnością finansową mogą się przydarzyć każdemu przedsiębiorcy, w szczególności jeśli jego kontrahenci zalegają z opłatami za wystawione faktury. Kłopot pojawia się także w wypadku, gdy zachodzi nagła potrzeba zatrudnienia nowych pracowników lub pojawiają się niezbędne wydatki związane z zakupem jakiegoś sprzętu. W takiej sytuacji instytucje bankowe polecają nam kredyt obrotowy bądź faktoring. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści, choć na początek należy rozważyć wady oraz zalety obydwu. Nie obejdzie się bowiem bez ponoszenia dodatkowych kosztów, konieczności spełnienia wielu warunków, by otrzymać taką dodatkową firmę finansowania. Jeśli nie mamy pewności, który produkt sprawdzi się lepiej w przypadku naszej firmy, a przede wszystkim spełni stawiane mu wymagania i będzie możliwym do spłaty, warto poradzić się specjalistów z dziedziny finansów. Do tego wziąć pod uwagę bieżącą sytuację firmy oraz spojrzeć nieco w przyszłość i mieć na uwadze, jak będą wyglądały nasze finanse w najbliższych miesiącach, a nawet latach. Im lepiej i precyzyjniej rozważymy każdą z dostępnych ofert, tym większa szansa, że wejdziemy na wyższy poziom biznesu, a nie stracimy.