Opóźnienia w spłacie należności

Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą należy liczyć się z powstawaniem sporej ilości dokumentów związanych z tą działalnością. Najczęściej występującymi dokumentami są dokumenty dotyczące płatności i należności. Niestety nie da się prowadzić prawidłowej księgowości bez rozliczeń należności. Przedsiębiorca musi się liczyć z tym, że zakupując towar, prędzej czy później będzie należało za ten towar zapłacić. W wielu przypadkach dochodzi jednak do opóźnień w spłacaniu należności. Dzieje się tak z wielu różnych powodów. Od niedopatrzenia, przeoczenia terminu płatności, po celowe zwlekanie z zapłatą. Niestety istnieje duże ryzyko nieodzyskania należności, jeśli sprawa dotyczy celowego zalegania z płatnościami przez kontrahentów.
Duże firmy, którym zalega się z płatnościami albo wynajmują firmy zewnętrzne do ściągania należności albo też mają własne oddziały w firmie. Gorzej sprawa wygląda jeśli firmy są małe lub problem dotyka zwykłego konsumenta. Z góry przegrane są sprawy, kiedy nie istnieje żaden dowód na brak spłaty należności.
Należy pamiętać, że skuteczna windykacja to taka, która działa w granicach prawa, a jednocześnie prowadzi do spłaty wszystkich należności. Głównymi, znanymi formami windykacji jest windykacja polubowna, czyli odbywająca się poza sądem, na mocy ugody, drugą formą jest windykacja sądowa, gdzie sąd decyduje o spłacie zadłużenia prawomocnym wyrokiem. Oczywiście takie sprawy sądowe nie są łatwe ani przyjemne. A przede wszystkim czas orzekania na wyrok w takiej sprawie jest dość długi.