Przechodząc do 2009 roku również nie doszło do żadnej nowej ulgi. Należy również zaznaczyć, iż żadna nie uległa likwidacji. Faktem jest, iż zmieniła się jedynie skala podatkowa, jak i również koszty uzyskania przychodu z wykonywanego stosunku pracy oraz zasady rozliczania tak zwanej ulgi prorodzinnej. Dokonując dalszej analizy można również rzec, iż zmienił się podatek 1%. Jednak wyłącznie pod względem formalnym, czy sposobu określania poszczególnych jednostek uprawnionych. Ustalono kursy przeliczania poszczególnych walut dla odliczeń od dochodu państwa oraz podatku, miało to dotyczyć tego iż PIT.pl proponował to już w latach wcześniejszych. Istotną zmianą w zakresie ulg, o której trzeba wspomnieć to możliwość odliczenia od dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności zatrudnienia bądź innej formy zatrudnienia. Kolejną zmianą, o której warto wspomnieć jest limit określonych odliczeń z ulgi budowlanej odsetkowej. Zatem ukazano, że wyłącznie pod względem formalnym, czy sposobu określania poszczególnych jednostek uprawnionych.