Wiele ludzi nie docenia wagi oszczędności. Niektórzy twierdzą nawet, że bardziej do rozwoju gospodarki przyczynia się człowiek, który wydaje wszystko co do grosza, nie ten, który oszczędza. Oszczędzający, jak argumentują, zatrzymuje pieniądze, nie dając rozwinąć się poszczególnym gałęziom gospodarki. Należy zatem, kontynuują, wydawać jak najwięcej. Takim sposobem osiągnie się powszechny dobrobyt. Problem polega na tym, że wydając większe ilości pieniędzy, kupuje się zwykle rzeczy mniejsze. Przedsiębiorcy sprzedający towary większej wartości często pozostają bez klientów, gdy ludzie koncentrują się na mniej wartościowych towarach. Same mniej wartościowe towary są także często mniej użyteczne. Osoba oszczędzająca lepiej pożytkuje swój wkład w gospodarkę. Na bieżąco kupuje mniejsze rzeczy codziennego użytku, a oszczędzone pieniądze wydaje w późniejszym czasie. Zwykle oszczędności wydawane są na droższe produkty, czym wspomaga większych producentów. Warto więc przeanalizować temat oszczędności i wybrać, która droga jest lepsza dla szeroko pojętej gospodarki.