Windykacja sądowa

Windykacja polega na odzyskaniu swoich należności, kiedyś utraconych. Wyróżnia się następujący podział windykacji:
– windykacja polubowna, polegająca na odzyskiwaniu swoich długów w sposób opierający się na ugodzie pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, poprzez kontrole poczynań dłużnika prowadzących do całkowitej spłaty długów,
– windykacja sądowa, to po prostu odzyskiwanie swoich należności drogą sądową, poprzez postępowanie sądowe. Odbywa się w wypadku, gdy dłużnik odmawia spłacanie długu, a polubowne porozumienie stron jest niemożliwe. Windykacja ta, zalicza się do typu windykacji twardych, bardziej restrykcyjnych i konsekwentnych.
Postępowanie sądowe obejmuje uzyskanie pozwolenia na egzekucje długów, poprzez wyrok sądowy, który stanowi nakaz zapłaty zadłużenia. Postępowanie sądowe może mieć różne roszczenia, to stricte nakazowe do spłaty długu, upominające, przypominające dłużnikowi o jego zobowiązaniach względem wierzyciela oraz takie przeprowadzone w trybie zwyczajnym.
Windykacja sądowa przebiega w kilku etapach, pierwszy z nich stanowi przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wierzytelności, kolejnym, drugim z rzędu etapem jest sporządzenie oraz złożenie wniosku do sądu, następny etap stanowi przeprowadzenie postępowania sądowego, natomiast ostatni etap polega na egzekucji komorniczej, która to polega na zajęciu przez osobę uprawnioną, czyli komornika, majątku dłużnika na poczet jego długów, które stanowią swoistego rodzaju zobowiązanie wobec wierzyciela, czyli osoby, która oczekuje na spłatę długu.