Rynek usług i produktów finansowych, jest niezwykle bogaty. Duży wybór mają klienci indywidualni, ale i przedsiębiorcy, którzy poszukują najbardziej dogodnych rozwiązań dla swoich firm. Jedną z opcji uzyskania dodatkowych wpływów jest kredyt obrotowy. Za jego powzięciem przemawia między innymi elastyczność, którą się charakteryzuje. Może zostać wykorzystany na dowolny cel, który wiąże się z finansowaniem bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Jego wysokość, forma oraz liczba spłat ustalana jest indywidualnie z bankiem i zależna od dostępnej oferty. Wiele z banków posiada ofertę kredytu tego rodzaju, który udzielany jest w postaci kredytu rewolwingowego co oznacza, iż może być wielokrotnie spłacany i ponownie uruchamiany. Za tą formą finansowania przemawia zatem wiele, przedsiębiorca musi jednak pamiętać, że pomimo dostosowania do jego możliwości bilansowo-finansowych, przyjdzie zmierzyć się z dość dużymi kosztami. Na pierwsze miejsce wysuwa się spore oprocentowanie, które może sięgać nawet kilkunastu procent. Kolejno pod uwagę należy wziąć prowizje, niekiedy również zapłatę za rozpatrzenie wniosku, prowizję związaną z niewykorzystaniem uzyskanych środków, dodatkowe obciążenia, jeśli zechcemy podwyższyć kwotę limitu kredytu, a także kolejne opłaty na przykład za dodatkowe zabezpieczenie.