Kredyt inwestycyjny, który zostaje przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez kredytobiorcę, może być wypłacany w kilku formach. Jedną z nich jest przekazanie uzyskanej gotówki w całości. Część przedsiębiorców wybiera jednak opcję wypłacania kredytu inwestycyjnego w transzach, czyli częściach kredytu, których czas wypłacenia, jak i wysokość ustalana jest z bankiem i zgodna z zapisem wykonanym w umowie. Jeszcze inna forma korzystania z przyznanego kredytu inwestycyjnego to linia kredytowa. Dzięki takiej formie finansowania przedsiębiorca może korzystać z dostępnej gotówki właściwie bez ograniczeń. Wypłacając ją kiedy zajdzie potrzeba, jedynie trzymając się odgórnie ustalonego limitu linii kredytowej. Kredytu inwestycyjnego zwykle udziela się na dość długie okresy czasu. Do wyboru są dwa główne schematy spłat. Można zdecydować się na równe raty kapitałowe, dzięki czemu sumarycznie wysokość rat maleje, ponieważ odsetki naliczane są od coraz niższego kapitału. Drugi schemat to równe raty sumaryczne, czyli raty annuitetowe. Część z banków oferuje nadto możliwość całościowej spłaty kredytu w terminie jego zapadalności bądź indywidualne ustalenie schematu spłat, w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorcy.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.