Kolbuszowa

Chcąc odwiedzić stare zabytki kultury ludowej, wybierzcie się do Kolbuszowej.
Znajduje się tam Muzeum Kultury Ludowej. Prowadzone jest ono przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury. W muzeum znajduje się park etnograficzny. Drewniane zabytki, sprzęty, narzędzia ukazujące życie dawnych rodów.
Również kościół pw. św. Marka Ewangelisty z Rzuchowa, wiatraki, olejarnia, młyn napędzany wodą, karczmy wiejskie i remiza strażacka z zabytkowym już sprzętem gaśniczym. Muzeum to nie tylko pokaz zabytków, to także i podlegający pod nie skansen.
Skansen Kolbuszowa znany jest między innymi z tego, że to właśnie w nim zostały nagrane sceny z filmu pod tytułem „Wołyń”.
Organizowane też są w nim imprezy, pod gołym niebem.
W pierwszą niedzielę czerwca prezentuje się twórczość ludowa starych rodów.
Następnie mamy okazję skorzystać z odwiedzin tego miejsca w noc muzeów odbywająca się w maju.
W sierpniu możemy obejrzeć jak kiedyś pracowano na roli i jaką funkcję pełnił koń w gospodarstwie.
We wrześniu obchodzimy Europejskie Dni Dziedzictwa.