Każdy z klientów indywidualnych ma szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego. Wystarczy, że przedstawi w banku historię zatrudnienia z ostatnich trzech bądź sześciu miesięcy. W tym wypadku, przy ciągłości zatrudnienia lub dłuższej pracy na etacie, jest to właściwie jedyny warunek do uzyskania takowego. Sytuacja staje się znacznie trudniejsza, gdy o tę formę finansowania ubiega się przedsiębiorca. W takim wypadku banki analizują historię uzyskiwanych dochodów z działalności gospodarczej za minimum kilkanaście ostatnich miesięcy, a mogą nawet zażyczyć sobie dokonania analizy za trzy ostatnie lata prowadzenia firmy. Wymagania banków w tym wypadku uzależnione są od tego czy kredy hipoteczny podejmowany jest na zakup związany z działalnością gospodarczą, czy też na zakup nieruchomości w celach prywatnych. Trudniej jest uzyskać przedsiębiorcy kredyt także w takim wypadku, gdy jego firma poniosła jakieś straty. Niektóre banki odmawiają przyznania kredytu hipotecznego, jeśli w historii firmy odnotowano straty na poziomie większym niż 5% i może nie mieć znaczenia fakt, że w bieżącym roku firma przynosi dochody.