Zrozumieć światową gospodarkę

W epoce globalizacji gospodarka światowa jest systemem naczyń połączonych. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nawet zmiana nawyków konsumenckich w najbardziej oddalonym od nas kraju świata może wpłynąć na rynek określonych dóbr lokalnie. Taka sytuacja ma miejsce np. w sytuacji wzbogacenia się danej grupy ludności i dramatycznym wzroście popytu na określone produkty, co wpływa na kierunki eksportu i ceny rynkowe.

Ekonomia globalna analizuje wpływ globalizacji na gospodarkę poprzez badanie międzynarowego handlu i przepływu kapitału. Pokazuje również, jakie znaczenie mają w światowej gospodarce międzynarodowe transfery technologii i zjawisko migracji ludności. Pomaga zrozumieć, jak działają globalne rynki finansowe i co decyduje o wzroście bądź kryzysie gospodarczym w danym czasie. Objaśnia, jak w międzynarodowej gospodarce funkcjonują rynki narodowe.

Podejście, którym charakteryzuje się ekonomia globalna bazuje więc na szerokiej wiedzy makroekonomicznej. A znajomość zagadnień ekonomicznych w ujęciu globalnym jest obecnie kluczem do sukcesu w biznesie.