Biorąc pod uwagę cel, na jaki przeznaczany jest kredy hipoteczny wyróżnia się trzy jego rodzaje. Jest to pożyczka hipoteczna, dzięki której uzyskane środki zostają przekazane na dowolny cel i nie musi on być związany z zakupem nieruchomości czy też inwestycji budowlanej. Drugi rodzaj to kredyt hipoteczny, który jest uruchamiany w całości i dochodzi do przelania środków na rachunek sprzedającego, a samego przelewu dokonuje się na podstawie przedstawionej umowy kupna-sprzedaży, bowiem ten typ dotyczy ściśle zakupu nieruchomości, domu, mieszkania własnościowego bądź spółdzielczego. Ostatnim typem jest kredyt budowlano-hipoteczny. Uzyskiwane tutaj środki finansowe przeznaczane są na budowę domu, której podejmuje się osoba fizyczna, deweloper lub spółdzielnia. Aby uruchomić kredyt do wniosku należy dołączyć kosztorys, na podstawie którego w późniejszym czasie dokonywane jest rozliczenie wydatków, na jakie opiewają wystawione faktury. Kredyt budowlano-hipoteczny uruchamiany jest w całości bądź w transzach. Przy ostatniej opcji odsetki naliczane są nie od całości przyznanej sumy, a od wykorzystanej kwoty.