Wszyscy obywatele polscy mają obowiązek rozliczania dochodów z urzędem skarbowym. Każdy jest zobowiązany do rozliczenia roku podatkowego i odprowadzenia należnego podatku. Również osoby pracujące za granicami kraju powinny pamiętać o złożeniu do urzędu skarbowego stosownych deklaracji. Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy jest obowiązkowe. Zasady rozliczeń określają umowy dwustronne między państwami. Są to umowy, które mają zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu. Jest w nich wyszczególnione, kto się powinien rozliczyć z zagranicznych dochodów i jakie są sposoby rozliczeń. Należy pamiętać o dostarczeniu deklaracji PIT-36 do urzędu skarbowego w wyznaczonym terminie. Formularz do rozliczeń PIT-36 i instrukcje do niego są dostępne nieodpłatnie w każdym urzędzie skarbowym. Formularz i instrukcję można też znaleść na wielu tematycznych stronach internetowych i pobrać za darmo. Każde biuro rachunkowe i doradcy podatkowi chętnie pomiga w rozliczeniach zagranicznych dochodów. Dochody takie można rozliczyć również samodzielnie.