W dzisiejszych czasach w XXI w. dla człowieka coraz to bardziej kluczową rolę zaczyna odgrywać bezpieczeństwo. Wszyscy staramy się zapewnić sobie i naszym bliskim bezpieczna przyszłość. Jest wiele możliwości i sposobów zabezpieczenia naszej przyszłości. Jednym z nich są oczywiście polisy inwestycyjne. Skandia polisa inwestycyjna to polisa, która gwarantuje zwrot świadczeń do wysokości wpłacanych składek co sprawia, że jest bezpieczną. Istotnym atutem jest możliwość odsunięcia w czasie podatku Belki czyli podatku pobieranego od zysków kapitałowych. W przypadku polisy inwestycyjnej naliczany jest w momencie wypłacenia świadczeń. Świadczenie z polisy trafia bezpośrednio do osób uposażonych przez tą polisę, w krótkim czasie, możliwe jest to dzięki ominięciu przez polisę masy spadkowej co w znacznym stopniu upraszcza i skraca procedurę. Polisa inwestycyjna daje równocześnie możliwość elastycznego inwestowania kapitału dzięki możliwości zmiany funduszy jak i umożliwieniu swobodnego przepływu kapitału pomiędzy nimi.