Kredyt inwestycyjny jest obwarowany pewnymi warunkami, jak i każdy inny produkt finansowy. Kwota, która zostaje przyznana w postaci kredytu inwestycyjnego trafia do kredytobiorcy w postaci odpowiedniej kwoty, w złotówkach bądź innej walucie. Może być wypłacana również w transzach, a także możliwe jest utworzenie linii kredytowej. Okres spłaty może wynosić od kilkunastu miesięcy, nawet do kilkunastu lat. Istnieje także możliwość uzyskania karencji. Dzięki niej, kredytobiorca ma szansę doczekać się zwrotu inwestycji, a niezbędne raty do spłacania pokrywa przy pomocy zysków, które uzyskiwane są już z inwestycji. Koszty związane z udzieleniem kredytu inwestycyjnego to przede wszystkim odsetki. Ich wysokość bazuje na stopach WIBOR lub też stawce własnej banku, która zostaje powiększona o marżę, związaną z ryzykiem kredytowym. Do tego najczęściej należy doliczyć prowizje, opłatę związaną z rozpatrzeniem wniosku, jak i koszty obejmujące ubezpieczenie kredytu. Ostateczna kwota związana z powzięciem kredytu inwestycyjnego może zatem dość znacząco wzrosnąć, co nie zmienia jednak faktu, że to wciąż doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.