Systemy w ekonomii.

Analitycy ekonomiczni bezustannie analizują przeróżne zależności zachodzące miedzy czynnikami wpływającymi na gospodarkę. Pod lupa znajdują się różne schematy, które od dawna funkcjonują w gospodarce. Analizowany jest wzrost produkcji w poszczególnych krajach i jego wpływ na dochód narodowy w państwach. Pod uwagę brany jest również kapitał i zasoby które są w danym państwie.
Powstają oddzielne kierunki badań i studiów na tematy ekonomiczne. W tej dziedzinie przyznawane są też nagrody. Naukowcy zgodnie twierdzą, że ekonomia globalna powinna cechować się względną równowagą i cały czas pozostawać w fazie rozwoju.
Ważnym aspektem są też systemy gospodarcze w poszczególnych krajach. Niektóre uznane za jedynie słuszne przez rządy a inne czasem już zupełnie nie modne i bezlitośnie skrytykowane.
Powszechnie uznaje się, ze najkorzystniejsza jest sytuacja gdzie panuje wolny rynek i liberalizm. W praktyce bywa to różnie, zwłaszcza w systemach nowych, które na początku się docierają. Początki bywają czasem trudne.