Zasady ekonomiczne

Zależności ekonomiczne obejmują obszar całego globu. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy w poszczególnych krajach panują odmienne systemy gospodarcze. Nie ma czegoś takiego jak odizolowanie gospodarcze i ekonomiczne jednego kraju. Nawet małe państwa totalitarne, których jeszcze kilka istnieje, nie mogą się obyć bez pomocy obcego kapitału czy importu. Czasem ma to postać pożyczek, a czasem jakiejś marginalnej współpracy handlowej czy turystycznej.
Dlatego mówimy, że ekonomia globalna jest jak naczynie połączone. Nad tym tematem pracują liczni specjaliści i to jest nauka ciągle się rozwijająca, albowiem dobre analizy ekonomiczne są bardzo opłacalne dal wszystkich. Trzeba określić jakie systemy najlepiej się sprawdzają i stworzyć sytuacje do ich wdrożenia. Dobre jest podejście do historii gospodarki na świecie i wyciągniecie wniosków ze zmian. Oczywiście tych pozytywnych, żeby były inspiracją na przyszłość, jak też negatywnych, żeby w przyszłości uniknąć złych rozwiązań. Także i tutaj dobrze uczyć się na błędach.